Til hovedsiden

 Aktiviteter | Attraksjoner | Overnatting |Restauranter | Gallerier | Museer | Kultur | Festivaler | Charter
 Destinasjonsselskaper | Info Guide  | Kart |  Kommunikasjon | Næringsliv | Turoperatører  | Cruise havner/agenter  Fritidsboliger  | Webkam  | Fotogallerier  | Div  | NORD - NORGE | FORUM | HVA SKJER ? | TEMAside | NYHETER

BraatenData DesignLofotenSkjærbryggaHurtigrutenMagic NorthHertzX-LofotenWiderøeSvinøya RorbuerBraatenData DesignLofotenSkjærbryggaHurtigrutenMagic NorthHertzX-LofotenWiderøeSvinøya Rorbuer

  Alt du trenger å vite om Lofoten | Forside > Energisenteret Lofoten

Det magiske øyriket
- Nord for Polarsirkelen

Se
video
fra Lofoten Vinter

Bred-
band

For å se video  - Flash media pleier
Se video fra Lofoten sommerstid. Klikk på banneret.


Se video av spekkhoggere
Bredband

Våre Samarbeidspartnere
Lofotposten. Din sommeravis for Lofoten og Vesterålen.
Dagsavis for Lofoten og Vesterålen.

Lofotens egen nettportal
Lofotens egen nettportal. Her finner du aktualitetsstoff mm fra og om Lofoten.

FLAKSTAD OG MOSKENES - LOFOTEN
Turistinformasjon for Flakstad og Moskenes.

Digermulen
Informasjon om Austre Vågan. Digermulen.

Tysk nettside med informasjon om Lofoten
Tysk nettsted med informasjon om Lofoten.

Svolvær Historielag Lokalhistorie fra Svolvær. Lofotens hovedstad.Andre nyttige nettsider:
Henningsvær

Storemolla

Sørvågen

Stamsund

Kabelvåg
Nusfjord

Bøstad
-Et naturens energisenter -et hellig sted

Det har vist seg at kraften på hellig steder eller energisentra var først anerkjent for lenge siden ved shamaner eller annet sensitivt folk som hadde forstått at enkelte spesielle steder var velsignet av en uvanlig høy konsentrasjon av naturlig energi.

Slik energi er forårsaket av undergrunnsmineraldepositer, undergrunnsvann, reflektert energi fra dette og berggrunnen i seg selv, en kombinasjon disse faktorene, og andre lite forstått faktorer.

Kraften i et energisenter virker slik at bønner forstekes, sjamaner, medisinmenn, mystikere å andre oppnår lettere og sterkere kontakt med den åndelige verden i et energisenter enn på andre steder.


-Energisenteret Lofoten

01: Øyrikets beliggenhet ute i havet med Golfstrømmen som stryk forbi og de sterke strømmene som oppstår mellom øyene når Norskehavet velter inn og ut av Vestfjorden.

02: Lofotfjellene består av svært harde bergarter der den eldste av dem, Gneiss, er over 3,6 milliarder år gammel. Detter er Europas eldste og verdens nest eldste bergart. Vi finner og den yngste bergarten i Europa her.

03: Det største korallrevet i verden finner vi
på yttersia av Lofoten.

04: Store oljeforekomstene utenfor Røst.

05: Gytested for den Norsk Arktiske torskestammen i tillegg til et rikt liv i havet med all slags fisk, sel og hval.

06: Arktisk og sydlansk flora såvel som strand og fjellflora står side om side.

07: Lofoten er et av de mest fuglerike områdene i Norge og har de største fuglfjellene i Skandinavia.

Arkeologiske funn og fornminner, historiske antagelser, samt sagn og myter som underbygger teorien om et energisenter:

08: Sagnet om Utrøstfolket eller alvelandet som det også kalles. Her skulle det ha bodd et gudebenådet folk på en øy utenfor Røst. En øy som er sunket i havet.

09: En egen religion har hatt sitt utspring utifra Lofoten og etterhvert har religionen spred seg utover øyrikets grenser, sørover til Leka i Nord-Trøndelag og nordover til Harstad.

De rødmalte menneskelignende strekmaleriene med to horn og fire fingrer på ene handa og 5 fingrer på andre handa som ble funnet i hula "Helvete" på Trenyken vitner om at denne religionen hadde sterk guddommelig kontakt. Kontakt med andre dimensjoner.

10: Fuglefjellet Trenyken som var hovedkirken for denne religionen ligger i det området der Utrøst skulle ha ligget. Ser man symbolsk på den utformingen dette fuglefjellet har så er den spesiell. Fjellet har form som; En trekant, en firkant og en sirkel.

11: Folket i Lofoten drev med korndyrking og fehold for over 6000 år siden i den tiden som vi kaller slutten på den eldre steinalder. Dette indikerer at de muligens også var monogame og levde et familieliv . Dette var helt uvanlig i eldre steinalder ellers i Europa. Dette kan tyde på at det var et høyt utviklet folkeslag som bodde her.

Og det var nok ikke all fisken som trakk dem hit for på den tid var det antagelig nok mat overalt langs norskekysten.

12: Punktsirkler hugd inn i steiner i avmålt nærhet til 4 runde steingraver som ligger i hver sin himmelretning. Disse gravene er ikke tidfestet men det er stor sannsynlighet at de er fra før vikingtid. Gravene antyder personer av høy ætt.

Innenfor gresk symbolikk symboliserer den alle solguder og da i hovedsak Apollon som 3 måneder i året besøkte sin mor Leto, som bodde hos Hyperboreerne i de lyse netters land.

Man vet ikke hvor Hyperborea lå, men på 1600 tallet fremsatt og argumentert den svensken historikeren og filosofen Olof Rudbecks at hyperboéernes land, kjent fra den antikke litteraturen, var å finne i Skandinavia med Sverige som kjerneområde. Han mente at en gang i tiden hadde både folk og kultur vandret fra nord til sør: Sverige var ikke bare folkenes urhjem, men også kulturens vogge.

Gerhard Schøning som grunnla "Norsk historisk vitenskap" og var, ved siden av Ludvig Holberg, den mest kjente og innflytelsesrike historikeren fra Norge på 1700-tallet var slett ikke enig med Olof Rudbeck.

I Schønings univers var det Norge og nordmennene som historisk sett utgjorde Nordens kraftsentrum. Han mente å ha mange vitnesbyrd på dette, mod hvilket ikke alle Svenske Krøniker, saa mange de ere, kunne opveie, og som tilstrækkelig bekræftes af vore ægte gamle Historier

Norge var det nordiske landet som lengst tilbake i historien også hadde hatt den største befolkningen og den største utstrekningen. Dette synet ble ytterligere befestet og argumentert for ved at nordmennene ble gjort til opphavsmenn for de fleste sagaene både av Schøning, og siden av Keyser og Munch. Nordmennene var et kulturfolk.

Og skal man ta tak i at Hyperborea bl.a. lå i "De lyse netters land" og at det hadde eksistert en egen religion i det gamle "Nordlandene" så kunne det godt ha vært Nordland og Lofoten som i tideligere tider ble sett på som Hyperboreernes land.

Gerhard Schøning var opprinnelig fra Lofoten, fra gården Skotnes i Buksnes prestegjeld på Vestvågøy. Han ble født i 1722 og døde i 1780.


Fjell på Vestvågøya.


Flakstadøy.


Svolvær kirke med Vestfjorden i bakgrunnen. Gytested for den Arktiske Torskestammen.


Lofoten er et av de mest fuglerike områder i Norge. Her ser vi skarv som sitter på en holme ute i Moskstraumen.


Svolvær med Vågakallen i bakgrunn.


Ramberg med viktenfjellene i bakgrunn.


Utrøst skulle ha ligget vest i havet ut fra Røst.


Værøy med Mosken og Lofotodden i bakgrunnen.

13: Kvinnegrava på Einangen. Her hviler stor mystikk for i denne sirkelrunde steingrava på 21 m diameter mener arkeologene at det har ligget en ungjente på ca. 17/18 år.

Steingrava som ligger på en fjellkam med utsikt mot øst til Vestfjorden og vest, mot Nappstrømmen og Norskehavet er den største i Skandinavia og den er fra år 100 etter jesus fødsel.

14: Det folket som senere ble kalt vikingene bosatte seg i Lofoten ca. år 200 e.Kr.

15: Under utgravningen av vikinghuset på Borg ble det funnet under stolpene i midtskipet små gullblikk med det som kan være to gudeskikkelser. Lignende er funnet annetstedshen i Norge og Sverige.

16: Folks søken hit både før vikingtid og gjennom de siste tusen år der mennesker drømte om å bli rik på gyteferdig "Skrei" men de fleste ble desverre fattigere enn de var når de kom.

17: Det er utallige historier fra både fastboende og besøkende om at de føler at Lofoten er et enegisenter, der enkelte mener at de har hatt religiøse opplevelser av slik karakter at de selv synes det er merkelig.

18: Kunstnere har søkt hit og flere bosatte seg her for lengre eller kortere perioder opp gjennom de siste 200 årene for å male naturen,fjellene og havet, lyset, trollene og mystikken, menneskene og kulturen.

19: I Lofoten står åndeligheta sterkt og man finner en kirke eller et bedehus på nesten hvert et nes.

Toppen


Dagsavis for Lofoten og Vesterålen


Det magiske øyriket. Beliggenhet. Været og lyset. Fjellene. Lofothavet, strømmene og fjordene. Sjøfugl. Plante og dyreliv. Les mer.


Et naturens energisenter. Lofoten, energisenteret nord for Polarsirkelen.
Les mer.


Steinalder.
For over 3000 år siden oppstod det en egen hulereligion i Lofoten.
Les mer.Vikingtid. På Borg finner vi det største høvdinghuset i vikingenes verden som er funnet til nå. Les mer.


Nyere tid.
Lofotfisket, rorbuene og væreiersystemet.
Les mer.


Arkeologiske funn.
Gudebildene fra Vikingtid og andre arkeologiske funn og fornminner fra Lofoten. Les mer.

Sagn & Myter.
Alvelandet Utrøst som sank i havet for tusener
av år siden. Les mer.


Moskstraumen. Verdens farligste malstrøm. Kjent av grekerne for over 2000 år siden. Les mer.


Copyright © 2005 Visit Lofoten - Lofoten Startside - Mail: Tips Lofoten Startside - Annonser